<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-K2C5V5V height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Västsvenska Gårdar – ett samarbete med våra lokala lantbrukare

  Våra lantbrukare finns runt om i Halland, Västergötland, Värmland och Bohuslän och på sina gårdar föder dom upp grisar och nötkreatur. Varje gård är unik, med sin egen historia, men gemensamt för alla är att en god miljö och djuromsorg står i centrum. Konceptet kött från Västsvenska Gårdar är något som många av våra lantbrukare är stolta över och för att vi även i framtiden ska få njuta av den unika landskapsbilden så behövs betande boskap för att hålla markerna öppna och grisar som förädlar slätternas grödor.

  Lina och Rasmus Helin
  Hemma hos Lina och Rasmus Helin på Erik-Larsgården utanför Lidköping är det alltid full fart. Sedan 2014 har paret hunnit köpa gård, startat upp verksamheten, byggt ett nytt stall till djuren och även börjat rita på nästa stall. Projekten fortsätter och paret sätter alltid djuren i främsta rummet.
  ”Riktigt roligt och helt rätt att satsa på ett regionalt varumärke som folk kommer att känna igen i butiken. Svenskt kött är bra, men anonymt för många, säger Rasmus och får medhåll av Lina som även hon tror på det regionala varumärket Västsvenska Gårdar.”
  Mikael Magnusson
  I närheten av Kungsbacka ligger gården Myrekulla. Idag ägs den av Mikael Magnusson som är den tredje generationen att driva gården efter att farfar köpte den år 1933. Gården drivs med stor stolthet, glädje och omsorg till djuren. Här produceras 360 årstjurar till slakt och det odlas även vårvete, höstvete, vall och åkerböna.

  ”Det bästa med att vara lantbrukare är att ingen dag är den andra lik. Jag är stolt över att få vara en del av varumärket Västsvenska Gårdar. Närproducerat kött gynnar inte bara oss lantbrukare utan det bidrar också till en fortsatt levande landsbygd, avslutar Mikael.”